Warunkiem udziału w Turnieju CS:GO jest przyniesienie podpisanych dwóch poniższych zgód. W przypadku Turnieju FIFA 216 wystarczy podpisana zgoda na publikację wizerunku.

Co z wypełnionymi dokumentami:
Zgodę/y najlepiej dostarczyć do Gimnazjum nr 2 w momencie dokonywania opłaty turniejowej. Jeżeli ktoś zapomni, może w ostateczności dostarczyć dokumenty przed rozpoczęciem Turnieju.

Zgoda opiekunów prawnych na udział w Turnieju CS:GO

Zgoda na publikację wizerunkuWyciąg z regulaminu:
9. Organizator zobowiązuje się do publikowania wizerunku graczy zgodnie z obowiązującym prawem (materiały reklamowe, promocyjne, informacyjne, zdjęcia i filmy).